Why me? A stolen childhood.Why me? A stolen childhood.https://limmud.se/na-speakers/pia-lebsund/ The way I recommend you to read this book. https://www.amazon.com/s… me? A stolen childhood on Amazon.com e-book

Why me? A stolen childhood.https://limmud.se/na-speakers/pia-lebsund/
The way I recommend you to read this book. https://www.amazon.com/s… me? A stolen childhood on Amazon.com e-book
Increment Duration Price % Discount

November 2, 2019 at 8:00 AM (PDT) 32h $3.99 61%
5
November 3, 2019 at 4:00 PM (PST) 32h $4.99 51%
End
November 5, 2019 at 12:00 AM (PST) Original list price $9.99

1 Read it first like it is.
2 Read it and see the similarities in antisemitism from the mid 1940th in mid-Europe to Swedish influences that time and how it is described.
3 Read it as a family story from a family in Czech Republic to the situation in Sweden and how the little girl experienced it.
4.Read it with the Myth of Inanna explained in three phases together with the phases of the little girl, her mother and her father.
5. Read it how the little Perl’s childhood was.Specially in School.
6. Read it how her own people treated her in School, after her divorce and with her boy.
7. Have you learned something? Your reflexion.What is happening now on in this world 2019?

Medberoende för de som överlevt koncentrationsläger skiljer sig från andra generatationen enligt Melody Beattie, första generationen hade martyrskap och deprivationen inbäddade i deras Dna och det fanns inget som kallades för medberoende då,Andra generatiuonare som föddes under sjuttio och åttiotalet ville att deras barn inte skulle lida utan ha allt som var bra.Ge sina barn allt som de själva inte haft. Många andra generationare tar ett ytterligare steggenom att skydda barnen från varje problem och känsla..Det skapar medberoende med motsatt deprivation….en känsla av överbeskydd, för mycket av rätten, uppblåst självkänsla. Som ofta går in i narcissm. De förväntar att livet blir enklare än det är och vill att allt ska göras för dem oavsett hur de uppför sig. Sedan blir de deprimerade och förvirrade när de inte får det de trodde att de förtjänade , första och andra generationenens medberoende har olika spår generellt och alla nya medberoende har inte blivit bortskämda(curlade)( många är fortfarande förfärligt utsätta för övergrepp), de nya medberoende skiljer sig från de klassiska. Nya medberoende förstår att det är inte okej med vissa beteenden så de gömmer det de gör. Istället lämnar de hemmet med ina smartphones och tar beroendet med i dom. Det är lättare att maskera oro, sorg , depression som har att göra med ,medberoende nu, Man kan ta mediciners å är det viktigt att inte ta detta för att förlora känslan med vem man är. Överlevande medberoendes behov har inte ändrats.ideer återkommer var 20e, 30e och 100e år,Unga människor går till olika mötet Al-Anon och äldre går till grupper med hälsosamma vårdgivare. Kulturellt så accepterar vi att vi inte är isolerade som fungerar oberoende i välden. Det som påverkar en person påverkar också de närstående, kolleger och vänner. Fjärilseffekten . Det gäller att ta sig ur sorgen av medberoendet.Jag kommer prata mer om detta på Limmud 16-17 november i Stockholm.

%d bloggers like this: